fbpx

אורלי יקרה, חיינו מלאים במפגשים קצרים וארוכים משמעותיים יותר ופחות. כל מפגש עם אדם מפגיש אותנו עם מקומות שונים בתוכנו.

המפגש בינינו היווה עבורי הזדמנות להכרות אחרת עם עצמי: פחות שופטת, קצת יותר אוהבת. המפגש היה הזדמנות עבורי לבדוק איפה אני מאפשרת לעצמי, מתי אני כועסת, מוותרת, אוהבת, או מבקרת את עצמי, בזכותך ובזכות הסיטואציה הטיפולית והגופנית למדתי גם על גופי המסמן לי ומדבר איתי לפעמים טוב יותר מהמילים ומהמחשבות.

בזכות פתיחותך והקבלה ששידרת לי יכולתי להיות כנה להתבונן לעומק ולהביט הישר לעצמי ומולך.

בוודאי אקח עימי להמשך הדרך צידה של מילותייך, תרגילי נשימה שעשינו ורגשות שישארו בי,

אני מודה לך על הזמן, על הנכונות ועל הקבלה.

תודה רבה על התקופה החשובה, עם הקשיים ועם התמיכה,

שלך

XXXXXXX

תפריט נגישות

התקשרו עכשיו