fbpx

תעודות מקצועיות

 תעודה של המרכז לטיפול בטראומה בשיטת החוויה הסומטית
SEP- Somatic Experiencing

תעודה של המרכז לריפוי טראומה בניהולו של דר' פיטר לוין בארה"ב

תעודה של אוניברסיטת תל אביב
תעודה על לימודי הכשרה להנחיית קבוצות

תעודה ממכללת רידמן
תעודה של מדריכת מטפלים – סופרוייזור

 

תעודה של שיטת הביוסינתזה
פסיכותרפיה גופנית על פי דייויד בואדלה שוויץ

EABP – הארגון האירופאי לפסיכותרפיה
תעודת חברות והסמכה של האיגוד הארופאי לפסיכותרפיה גופנית

תעודה ממכללת רידמן
פסיכותרפיסטית גופנית מוסמכת

תעודת להדרכת מטפלים בפסיכותרפיה גופנית הוליסטית

מכללת רידמן

תעודה מהאירגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית

פסיכותרפיסטית גופנית מוסמכת

תעודה מהארגון האירופאי EABP
פסיכותרפיסטית גופנית מוסמכת

תעודה להדרכת מטפלים לפי שיטת החוויה הסומטית SE לכל הרמות
הדרכה ליחידים ולקבוצות.

תפריט נגישות

התקשרו עכשיו